Logotyp

Calendar

Presentation of research results

Hur påverkar klimatförändringen och skogsbruket möjligheten att uppnå våra miljömål?

When: 17 november 2015

Where: SIDA, Stockholm

Link to the programme Pdf, 157.7 kB, opens in new window.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Seminar directed to recipients of CLEOs research results

When: 8 september 2014

Where: Stockholm

Programme Pdf, 214.1 kB, opens in new window..

Ladda ner presentationerna från seminariet (Only in Swedish)

Inledning - CLEO-programmet och miljömålen Pdf, 2.1 MB, opens in new window. (John Munthe och Joakim Langner)

Spridning och nedfall av luftföroreningar Pdf, 3.3 MB, opens in new window. (Magnuz Engardt, SMHI, Per Erik Karlsson, IVL)

Skogsbrukscenarier Pdf, 788.8 kB, opens in new window. (Karin Hansen, IVL)

Effekter i skog, mark och vatten Pdf, 1.6 MB, opens in new window. (Filip Moldan, IVL, Martin Rappe George, SLU, Göran Lindström, SMHI)

Kvicksilver Pdf, 548.4 kB, opens in new window. (John Munthe, IVL)

Synergier och konflikter - intensifierat skogsbruk Pdf, 2.3 MB, opens in new window. (Cecilia Akselsson, Lunds Universitet)

Synergier och konflikter – utsläppsminskande åtgärder Pdf, 1015.9 kB, opens in new window. (HC Hansson, ITM, Stefan Åström, IVL, John Munthe, IVL)

Östersjön – status och åtgärdsbehov Pdf, 740.4 kB, opens in new window. (Mikael Malmaeus, IVL)

Sammanfattning och slutsatser Pdf, 444.1 kB, opens in new window. (John Munthe, IVL)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Seminar

"Skogsbruk i ett förändrat klimat - hur påverkas mångfald och miljö"

When: 16 oktober 2013

Where: Stockholm

Programme and more info on:

http://www.ksla.se/aktivitet/skogsbruk-i-forandrat-klimat-hur-paverkas-mangfald-och-miljo/ External link.

Updated: 2015-10-15
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.