Logotyp

Calendar

Presentation of research results

Hur påverkar klimatförändringen och skogsbruket möjligheten att uppnå våra miljömål?

When: 17 november 2015

Where: SIDA, Stockholm

Link to the programmePDF (pdf, 157.7 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Seminar directed to recipients of CLEOs research results

When: 8 september 2014

Where: Stockholm

ProgrammePDF (pdf, 214.1 kB).

Ladda ner presentationerna från seminariet (Only in Swedish)

Inledning - CLEO-programmet och miljömålenPDF (pdf, 2.1 MB) (John Munthe och Joakim Langner)

Spridning och nedfall av luftföroreningarPDF (pdf, 3.3 MB) (Magnuz Engardt, SMHI, Per Erik Karlsson, IVL)

SkogsbrukscenarierPDF (pdf, 788.8 kB) (Karin Hansen, IVL)

Effekter i skog, mark och vattenPDF (pdf, 1.6 MB) (Filip Moldan, IVL, Martin Rappe George, SLU, Göran Lindström, SMHI)

KvicksilverPDF (pdf, 548.4 kB) (John Munthe, IVL)

Synergier och konflikter - intensifierat skogsbrukPDF (pdf, 2.3 MB) (Cecilia Akselsson, Lunds Universitet)

Synergier och konflikter – utsläppsminskande åtgärderPDF (pdf, 1015.9 kB) (HC Hansson, ITM, Stefan Åström, IVL, John Munthe, IVL)

Östersjön – status och åtgärdsbehovPDF (pdf, 740.4 kB) (Mikael Malmaeus, IVL)

Sammanfattning och slutsatserPDF (pdf, 444.1 kB) (John Munthe, IVL)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Seminar

"Skogsbruk i ett förändrat klimat - hur påverkas mångfald och miljö"

When: 16 oktober 2013

Where: Stockholm

Programme and more info on:

http://www.ksla.se/aktivitet/skogsbruk-i-forandrat-klimat-hur-paverkas-mangfald-och-miljo/external link

Updated: 2015-10-15
NEWS
INFORMATION IN SWEDISH
Ladda ner information om CLEO härPDF (pdf, 27.1 kB)
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.