Logotyp

  • Seminarie (only in swedish)


    Forskningsresultat som underlag till utvärderingen av de nationella miljömålen -hur påverkar klimatförändringen möjligheten att uppnå våra miljömål?
Updated: 2009-01-22
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.