Logotyp

KSLA Seminar - "Skogsbruk i ett förändrat klimat - hur påverkas mångfald och miljö"

Seminar 16 oktober- "Skogsbruk i ett förändrat klimat - hur påverkas mångfald och miljö"


"Skogsbruk i ett förändrat klimat - hur påverkas mångfald och miljö"

When: 16 oktober 2013

Where: Stockholm

Programme and more info on:

http://www.ksla.se/aktivitet/skogsbruk-i-forandrat-klimat-hur-paverkas-mangfald-och-miljo/ External link.

Updated: 2013-10-01
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.