Logotyp

Presentationer från seminarie (only in Swedish)

CLEOs forskare presenterade sina resultat inför den fördjupade utvärderingen vid ett seminarium den 8 september, på Naturvårdsverket. Ta del av presentationerna från seminariet här.

 


Updated: 2015-10-15
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.