Logotyp

Presentations from CLEO seminar 21 may 2012

Download the presentations (in Swedish)

Miljömålen och fördjupad utvärdering 
Bara Naturlig Försurning - Ulla Bertills Naturvårdsverket
Frisk Luft Pdf, 93 kB, opens in new window. - Naturvårdsverket
Ingen övergödning Pdf, 2.4 MB, opens in new window. - Malin Hemmingsson Havs och vattenmyndigheten

Forskningsprogrammet CLEO
CLEO om Frisk Luft
Hur påverkas spridning, halter och effekter av luftföroreningar Pdf, 3.5 MB, opens in new window. Per Erik Karlsson IVL / Magnuz Engardt SMHI
CLEO om försurning
Kommer klimatförändringen påverka återhämtning i sjöar och vattendrag? Pdf, 1.4 MB, opens in new window., Filip Moldan IVL
CLEO om övergödning
Hur kan skogskötsel bidra till att minska kväveförluster när klimatet förändras? Pdf, 2.2 MB, opens in new window. Annemieke Gärdenäs SLU
CLEO om giftfri miljö 
Hur kommer kvicksilverbelastningen på sjöar och vattendrag att förändras? Pdf, 1.2 MB, opens in new window. John Munthe IVL

Specifika forskningsinsatser inom CLEO
Storskaliga förändringar
Hur påverkas Sveriges vatten och närsalttransport till havet? Pdf, 6.4 MB, opens in new window. Berit Arheimer SMHI
—Hur påverkar partiklarna klimatet? Del 1 Pdf, 1.7 MB, opens in new window. -Peter Tunved ITM, del 2 Pdf, 812.5 kB, opens in new window. -Manu Thomas SMHI

Synergier och konflikter i åtgärdsarbetet
Skogsbruk, bioenergi
Ökat uttag av biomassa från skogen i ett förändrat klimat — hur påverkas miljömålen? Pdf, 9.6 MB, opens in new window.Cecilia Akselsson Lund Universitet
—Skogstillväxt med förändrat klimat och kvävenedfall. Annika Nordin SLU
Internationella åtgärdsstrategier
Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Pdf, 736.5 kB, opens in new window. Stefan Åström IVL

Hur påverkas våra hav?
Marin försurning Pdf, 1.9 MB, opens in new window. Anders Omstedt Göteborgs Universitet
Marin eutrofiering Pdf, 3.5 MB, opens in new window., Helen Andersson SMHI

Updated: 2012-06-05
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.