Logotyp

Presentations from CLEO seminar 21 may 2012

Download the presentations (in Swedish)

Miljömålen och fördjupad utvärdering 
Bara Naturlig Försurning - Ulla Bertills Naturvårdsverket
Frisk LuftPDF (pdf, 93 kB) - Naturvårdsverket
Ingen övergödningPDF (pdf, 2.4 MB) - Malin Hemmingsson Havs och vattenmyndigheten

Forskningsprogrammet CLEO
CLEO om Frisk Luft
Hur påverkas spridning, halter och effekter av luftföroreningarPDF (pdf, 3.5 MB) Per Erik Karlsson IVL / Magnuz Engardt SMHI
CLEO om försurning
Kommer klimatförändringen påverka återhämtning i sjöar och vattendrag?PDF (pdf, 1.4 MB), Filip Moldan IVL
CLEO om övergödning
Hur kan skogskötsel bidra till att minska kväveförluster när klimatet förändras?PDF (pdf, 2.2 MB) Annemieke Gärdenäs SLU
CLEO om giftfri miljö 
Hur kommer kvicksilverbelastningen på sjöar och vattendrag att förändras?PDF (pdf, 1.2 MB) John Munthe IVL

Specifika forskningsinsatser inom CLEO
Storskaliga förändringar
Hur påverkas Sveriges vatten och närsalttransport till havet?PDF (pdf, 6.4 MB) Berit Arheimer SMHI
—Hur påverkar partiklarna klimatet? Del 1PDF (pdf, 1.7 MB) -Peter Tunved ITM, del 2PDF (pdf, 812.5 kB) -Manu Thomas SMHI

Synergier och konflikter i åtgärdsarbetet
Skogsbruk, bioenergi
Ökat uttag av biomassa från skogen i ett förändrat klimat — hur påverkas miljömålen? PDF (pdf, 9.6 MB)Cecilia Akselsson Lund Universitet
—Skogstillväxt med förändrat klimat och kvävenedfall. Annika Nordin SLU
Internationella åtgärdsstrategier
Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt?PDF (pdf, 736.5 kB) Stefan Åström IVL

Hur påverkas våra hav?
Marin försurningPDF (pdf, 1.9 MB) Anders Omstedt Göteborgs Universitet
Marin eutrofieringPDF (pdf, 3.5 MB), Helen Andersson SMHI

Updated: 2012-06-05
NEWS
INFORMATION IN SWEDISH
Ladda ner information om CLEO härPDF (pdf, 27.1 kB)
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.