Logotyp

Press release from the Swedish EPA

Svensk kraftsamling på forskning om miljökonsekvenser av klimatförändring

Naturvårdsverket satsar närmare 40 miljoner kronor på ett sexårigt forskningsprogram, CLEO (Climate Change and Environmental Objectives). Forskare från SMHI, SLU och universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i programmet.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvårdsverkets webbplatsexternal link, opens in new window

Updated: 2010-02-12
NEWS
INFORMATION IN SWEDISH
Ladda ner information om CLEO härPDF (pdf, 27.1 kB)
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.