Logotyp

Så påverkas miljömålens status av klimatförändringar (only in swedish)

I september lämnar CLEO underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen - här sammanfattas några av resultaten.

 

  • Tillväxten i skogen ökar - liksom avverkningen
  • Ökad användning av biobränslen måste inte leda till ökade partikelutsläpp
  • Nedfall av luftföroreningar styrs av utsläppsnivåer och klimatförändringar
  • Skador från marknära ozon minska
  • Synergier och konflikter mellan luftföroreningar och växthusgaser även i framtiden
  • Små förändringar i markkemi på kort sikt

Läs nyhetsbrevet här. Pdf, 544.2 kB, opens in new window.

För mer information, john.munthe@ivl.se, programchef CLEO, 031-725 62 56

Updated: 2015-10-15
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.