Logotyp

Förändring av totaldeposition av reaktivt kväve (oxiderat + reducerat kväve) från ca. 2000 till ca. 2050. De tre kartorna visar experiment där trenden i emissionerna följer RCP4.5, men där spridningsmodellen drivits av tre olika klimatprojektioner.

Simulations of future sulphur and nitrogen deposition over Europe using meteorological data from three regional climate projections

Framtida (ca. 2050) deposition av svavel- och kväveföreningar beror i första hand av Europeiska utsläpp av dessa ämnen och påverkas i mindre omfattning av klimatförändringarna under perioden 2000 till 2050.

Genom att använda en atmosfärkemisk modell som drivs av tredimensionell meteorologi från en regional klimatmodell tillsammans med ett globalt scenario över framtida utsläpp av luftföroreningar har trender i depositionen av svavel- och kvävekomponenter över Europa och Sverige studerats. Studien visar att nedfallet av svavel och oxiderat kväve kommer minska i hela Europa under perioden 2000 till 2050, medan depositionen av reducerat kväve endast minskar i norra och östra Europa. Trenden i reducerat kväve beror dels på att ammoniak-utsläppen inte visar samma tydligt minskande trend som svavel och oxiderat kväve, men är också relaterad till förändrade atmosfäriska livslängder av svavel- och kvävekomponenter pga de kraftigt minskade svavelutsläppen.

Studien ligger till grund för de depositionsscenarier som tas fram för Sverige inom CLEO och skall användas för att undersöka framtida försurning och övergödning inom projektet. För mer info se: Engardt, M. and Langner, J. 2013. Simulations of future sulphur and nitrogen deposition over Europe using meteorological data from three regional climate projections. Tellus B, 65, 20348, http://dx.doi.org/10.3402/tellusb.v65i0.20348

Updated: 2013-10-31
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.