Logotyp

CLEO:s nyhetsbrev mars 2011

CLEO:s första nyhetsbrev täcker den mest aktuella utvecklingen av cirka tio projekt under programmets första år.

Ur brevet:
  • Nedskalade lokala klimatscenarier
  • Vilka luftföroreningar och växthusgaser kan vi vänta i framtiden?
  • Förändringar i skogsbruk och markanvändning
  • Både konflikter och synergier när klimatet förändras
  • Spridningen av luftföroreningar förändras i framtiden

Kontakta Helena Davidsson, kommunikatör, för mer info.

Updated: 2011-04-27
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.