Logotyp

Organisation

CLEO utförs av ett konsortium av Sveriges ledande forskningsinstitutioner på tillämpad miljöforskning under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltagarna i konsortiet är SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vatten och Miljö, Mark och Miljö; Göteborgs Universitet — Kemi, Miljö och växtvetenskap, Stockholms Universitet - Institutionen för tillämpad Miljövetenskap samt Lunds Universitet, Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper
Updated: 2010-02-08
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.