Logotyp

Samarbetspartners

Deltagande institutioner: 

  
IVL Svenska Miljöinstitutet, Filip Moldan, Jenny Arnell
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Insititut (SMHI), Joakim Langner, Berit Arheimer
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Vatten och Miljö, Kevin Bishop; Insititutionen för Mark och Miljö, Annemieke Gärdenäs
Göteborgs Universitet — Kemi, Mattias Hallquist; Miljö och växtvetenskap, Håkan Pleijel
Stockholms Universitet - Institutionen för tillämpad Miljövetenskap, Hans-Christen Hansson
Lunds Universitet, Inst för geo- och ekosystemvetenskaper, Cecilia Akselsson

Programchef:


John Munthe, IVL
Updated: 2010-02-08
Illustrations:Tobias Flygar                      The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL
.